Copiii cu ADHD se străduiesc adesea să rămână concentrați asupra sarcinilor, manifestă agitație, comportament impulsiv și lasă frecvent sarcinile neterminate (National Institute of Mental Health [NIMH], 2004a). De asemenea, ei sunt expuși riscului de a avea tulburări de învățare și tulburări de limbaj coexistente. Willcutt și colegii săi (2003) au demonstrat o bază genetică comună semnificativă (aproximativ 30%) între dislexie și aspectul deficitului de atenție al ADHD, dar nu și cu componenta de hiperactivitate. Prezentarea simptomelor și problemele asociate variază în funcție de subtipul de ADHD. DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000) recunoaște trei subtipuri de ADHD: Tipul predominant neatent, tipul hiperactiv/impulsiv și tipul combinat. Aceste subtipuri sunt prezente și în DSM-5. Diagnosticarea și intervenția timpurie sunt cruciale.

O caracteristică fundamentală a ADHD este dificultatea cu funcțiile executive, care sunt procese neurocognitive implicate în menținerea unei abordări adecvate de rezolvare a problemelor pentru a atinge obiectivele viitoare (Willcutt, Doyle, Nigg, Faraone, & Pennington, 2005). Funcțiile executive sunt o serie de procese cognitive complexe gestionate de cortexul prefrontal al creierului. Ele sunt esențiale pentru planificarea, organizarea și executarea comportamentelor necesare pentru a atinge obiective pe termen lung. În esență, funcțiile executive sunt ca un „director executiv” al creierului, coordonând diferite abilități mentale pentru a realiza sarcini și a rezolva probleme.

Într-o meta-analiză din 2005 (Willcutt et al., 2005) care a implicat 83 de studii cu grupuri care aveau ADHD (N = 3.734) și fără ADHD (N = 2.969), indivizii cu ADHD au prezentat deficiențe semnificative în toate sarcinile de funcționare executivă. Efectele cele mai robuste și mai consistente au fost observate în măsurile de inhibiție a răspunsului, inclusiv erorile de comitere a sarcinii de performanță continuă (CPT), erorile de omisiune a vigilenței, memoria de lucru verbală, memoria de lucru spațială și planificarea.

Rezultatele meta-analizei au arătat că, în general, persoanele cu ADHD au performanțe semnificativ mai scăzute la sarcinile care măsoară funcțiile executive. Aceasta înseamnă că persoanele cu ADHD întâmpină dificultăți în a coordona și a regula procesele cognitive complexe care sunt esențiale pentru planificare, luarea deciziilor, rezolvarea problemelor și controlul impulsurilor. Efectele cele mai puternice și mai constante observate în această analiză au fost legate de următoarele aspecte ale funcțiilor executive:

 • Inhibiția răspunsului: Aceasta se referă la capacitatea de a opri sau a întârzia un răspuns impulsiv sau automat. În cadrul studiilor incluse, persoanele cu ADHD au făcut mai multe erori de comitere în timpul testelor de performanță continuă (CPT), ceea ce sugerează dificultăți în a suprima răspunsuri care nu sunt adecvate.
 • Erorile de omisiune a vigilenței: Acestea apar atunci când o persoană nu reușește să răspundă când este necesar, ceea ce poate indica probleme cu menținerea atenției și a vigilenței pe perioade lungi de timp.
 • Memoria de lucru verbală: Memoria de lucru este capacitatea de a reține și de a manipula informații în minte pe termen scurt. Persoanele cu ADHD au avut dificultăți în sarcini care necesită menținerea și folosirea informațiilor verbale.
 • Memoria de lucru spațială: Similar cu memoria de lucru verbală, aceasta implică manipularea informațiilor spațiale, cum ar fi locația obiectelor sau mișcările în spațiu. Persoanele cu ADHD
 • Planificarea: Planificarea este procesul de anticipare a pașilor necesari pentru a atinge un obiectiv și de organizare a acțiunilor în consecință. Persoanele cu ADHD au avut dificultăți în a planifica și a executa sarcini într-o manieră ordonată.

Aceste constatări subliniază că ADHD nu este doar o problemă de atenție sau hiperactivitate, ci implică și probleme semnificative cu funcțiile executive. Aceste dificultăți pot avea un impact major asupra vieții de zi cu zi a persoanelor cu ADHD, afectând performanța academică, profesională și relațiile interpersonale. Înțelegerea acestor deficiențe poate ajuta la dezvoltarea de strategii și intervenții terapeutice mai eficiente pentru a sprijini persoanele cu ADHD.

Deficitele de memorie de lucru sunt deosebit de notabile. Martinussen, Hayden, Hogg-Johnson și Tannock (2005), într-o meta-analiză a 46 de studii privind memoria de lucru, au observat că copiii cu ADHD au demonstrat deficiențe atât în memoria de lucru verbală, cât și în memoria de lucru spațială, în comparație cu grupurile de control, memoria de lucru cu stocare spațială prezentând provocări și dimensiuni ale efectului mai semnificative decât memoria de lucru cu stocare verbală.  Aceste constatări se aliniază cu modelul lui Barkley (1997) privind funcția executivă și ADHD, în care deficitul primar este inhibarea răspunsului, iar deficitele secundare includ memoria de lucru slabă, internalizarea inadecvată a discursului, incapacitatea de a separa afectivitatea de conținut pentru atenție și motivație și dificultatea de a reconstitui informațiile. În timp ce performanța motorie slabă poate fi o condiție comorbidă în ADHD, aceasta poate fi, de asemenea, afectată în mod negativ de un control executiv deficitar, conform lui Barkley (2006).

Deficitele de limbaj în ADHD cuprind debutul întârziat al limbajului (observat la până la 35% dintre copiii cu ADHD), deficiențe de vorbire (constatate la 10 până la 54% dintre copiii cu ADHD), vorbire conversațională excesivă, organizare deficitară și exprimare ineficientă a ideilor în conversație (adică deficite pragmatice), precum și internalizarea întârziată a vorbirii (Barkley 2004). Pennington (2006) a descoperit o coexistență frecventă a ADHD cu tulburarea de citire. Deși copiii cu ADHD nu diferă de copiii neurotipici în ceea ce privește capacitatea lor de a înțelege expresiile emoționale ale celorlalți, cei cu tulburare de opoziție sfidare/tulburare de conduită alături de ADHD sunt mai predispuși să interpreteze expresiile emoționale ambigue ca fiind furie și să răspundă cu furie (Casey, 1996).

Deși cercetările privind ADHD și viteza de procesare sunt limitate, acestea sugerează că  unii copii cu ADHD prezintă răspunsuri mai lente și mai variabile la sarcinile legate de viteza de procesare. De exemplu, Willcutt, Pennington, Olson și DeFries (2007) au descoperit că, în comparație cu grupul de control, copiii cu ADHD au prezentat răspunsuri semnificativ mai lente la diferite sarcini de viteză de procesare, cum ar fi Stroop Word, Stroop Color, Stroop Color-Word, WISC Căutare de Simboluri și un scor general al factorului care reprezintă performanța compozită la toate sarcinile de viteză de procesare. Provocările cu sarcinile visuospațiale în ADHD par să provină mai mult din neatenție și disfuncție executivă decât din deficitele visuospațiale inerente. Aceste dificultăți cuprind răspunsuri lente la o sarcină de orientare visuospațială (Wood, Maruff, Levy, Farrow și Hay, 1999), erori datorate răspunsului prematur la o sarcină de căutare vizuală (Mason, Humphreys și Kent, 2003), „privirea în altă parte” la o sarcină de performanță continuă care implică stimuli imprevizibili (Borger și van der Meere, 2000) și eșecul de a se adapta la feedback la un test de vigilență (Swaab, Barneveld și colab., 2000).

O meta-analiză a 14 studii privind atenția visuospațială ascunsă realizată de Huang-Pollock și Nigg (2003) a relevat dovezi inconsistente sau nu a evidențiat deficite visuospațiale. Deficitele senzorio-motorii în ADHD cuprind deficiențe în coordonarea motorie fină, tonusul muscular și echilibrul (echilibrul brațelor, picioarelor), coordonarea picioarelor (mers înapoi și sărituri), coordonarea mâinilor/brațelor (scris și desenat) și secvențe complexe coordonate de mișcări motorii, printre alte deficite neurologice de „semne moi” (Barkley, Fischer, Edelbrock și Smallish, 1990; Hern și Hynd, 1992; Iwanaga, Ozawa, Kawasaki și Tsuchida, 2006).

În concluzie, ADHD este asociat cu disfuncția executivă, în special în ceea ce privește inhibiția răspunsului și, de asemenea, cu o atenție selectivă slabă, unde vigilența poate juca un rol. Atenția și funcțiile executive deficitare pot da naștere la diverse probleme secundare, cum ar fi dificultăți în memoria de lucru sau în sarcinile visuospațiale. Aceste provocări pot coexista cu probleme de învățare verbală, deficite senzorio-motorii și probleme comportamentale.

Un grup de 55 de copii (vârsta medie 9,9 ± 1,8), care îndeplinesc criteriile DSM-IV-TR pentru ADHD, tip combinat, și fără alte diagnostice psihiatrice sau neurologice, vedere normală sau corectată, auz normal și IQ peste 85, au fost evaluați. folosind NEPSY-II. Performanța grupului clinic cu ADHD, tip combinat, pe NEPSY-II a fost comparată cu un grup de control potrivit cu vârsta, sexul, etnia și nivelul de educație al părinților din eșantionul de standardizare NEPSY-II.

În domeniul atenției/funcționării executive, copiii cu ADHD au prezentat diferențe semnificative în comparație cu grupul de control la mai mult de 80% din scorurile pentru Atenție Auditivă și Setul de Răspuns, Ceasuri și Inhibiție, subteste cu dimensiuni ale efectului variind de la mic la moderat. Cele mai mari dimensiuni ale efectului au fost observate pe Scorul Scalat Total al Setului de Răspuns, Scorul Scalat Combinat al Setului de Răspuns și Inhibiție scor total scalat al timpului de finalizare . Aceste măsuri sunt asociate cu vigilență și incapacitatea de a inhiba răspunsurile automate. În domeniul atenției/funcționării executive, doar Sortarea animalelor nu a atins semnificație. Se pare că copiii cu ADHD au fost capabili să formuleze concepte despre sortarea animalelor și să le execute (sorteze) în mod similar cu grupul de control. De asemenea, s-au observat discrepanțe în domeniul Limbajului pe NEPSY-II pentru procesare fonologică, cu o dimensiune mică a efectului de .44, și la subtestul Numire Rapidă, cu dimensiuni moderate ale efectului pentru timpul total de completare și pentru scorul combinat, care integrează timpul de finalizare și precizia. Subtestul Procesare fonologică necesită o atenție deosebită stimulilor auditivi, care pot reprezenta provocări pentru unii copii cu ADHD, tip combinat. Rezultatele la Numire Rapidă subliniază, de asemenea, rolul atenției în diferite sarcini lingvistice (de exemplu, denumirea rapidă și precisă a formelor, culorilor și dimensiunilor comune), dar pot indica, de asemenea, viteza de procesare încetinită în acest grup clinic.

În domeniul senzoriomotor, performanța la scorul scalat al timpului de completare total la Precizie Vizuomotorie  a fost mai scăzută în grupul ADHD decât grupul de control, cu o dimensiune a efectului mică. Încă o dată, viteza de procesare poate contribui la diferențele de grup observate. În domeniul Memorie și Învățare, grupul ADHD a prezentat performanțe mai slabe la Scorul Total Memoria Fețelor cu o dimensiune mică a efectului.

Subtestul Memorie Narativă a prezentat diferențe notabile față de grupul de control în Reactualizare Liberă și Reactualizare Ghidată, subtestul Interferența Listei de Cuvinte Reamintire a avut diferențe semnificative. Cu toate acestea, dimensiunile efectului pentru toate aceste diferențe au fost mici. Aceste constatări reflectă provocări ale memoriei de lucru în cadrul ADHD, deși ar putea indica, de asemenea, neatenție auditivă dacă copilul nu a fost pe deplin implicat în povestea orală în timpul administrării.

Rezultatele subtestului de Recunoaștere a Afectelor din domeniul Percepție socială au fost mai mici în grupul clinic cu ADHD în comparație cu grupul de control, cu o dimensiune mică a efectului. Acest rezultat ar putea sugera neatenție vizuală față de emoțiile faciale descrise. Subtestele domeniului de procesare vizuală spațială au arătat, în general, niveluri de performanță compatibile cu grupul de control, cu excepția Săgeților (p < 0,02) și Puzzle-uri Geometrice (p < 0,03), ambele cu o dimensiune mică a efectului. Ambele subteste necesită atenție la detalii.

Cele mai mici scoruri la toate subtestele au fost observate în Atenție Auditivă și Setul de Răspuns, evaluări ale atenției auditive și ale funcției executive care necesită ca copilul să inhibe o rutină bine învățată și să treacă la un stimul alternativ. Subtestele neschimbate față de NEPSY din 1998 care au prezentat diferențe semnificative includ Repetarea cuvintelor fără sens, un test de procesare fonologică care necesită o atenție deosebită stimulilor auditivi; Generarea Cuvintelor (Fluența Verbală), un test de producere rapidă a cuvintelor pe categorii; Secvențe oromotorii , un test de programare oromotorie pentru reproducerea secvențelor articulatorii; Secvențe motorii manuale, un alt test de programare a motorie pentru secvențele de mișcare a mâinii ; și Imitarea Pozițiilor Mâinilor, un subtest integrativ care necesită analiză vizuală spațială, programare motorie pentru a reproduce pozițiile degetelor și feedback kinestezic de la poziție. Două teste de memorie au afișat, de asemenea, diferențe semnificative față de grupul de control: Repetarea propozițiilor, un test de repetare și reamintire imediată a propozițiilor și Învățara Listei, în care copilul învață o listă lungă și apoi reamintește cuvintele după interferența cu memoria imediată și mai târziu, cu memoria pe termen lung (Korkman și colab., 1998).

Clusterul de diagnostic pentru ADHD folosind NEPSY-II

Deficite primare în:

 • Funcții executive pentru:
  • Planificare, strategie și monitorizare.
  • Adaptarea, menținerea și schimbarea seturilor
  • Inhibarea răspunsurilor automate.
 • Atenția selectivă, în special atenția auditivă și atenția la detaliu.

Deficite secundare în:

 • Repetarea verbală și reactualizarea, precum și memoria de lucru verbală.
 • Denumirea rapidă pentru timp și acuratețe ce poate afecta recunoașterea ca efecte secundare ale neatenţiei şi procesării î

Deficitele comorbide apar adesea în:

 • Învățare verbală, posibil secundară disfuncției executive.
 • Programare senzoriomotorie.

Deoarece performanța copiilor cu ADHD poate varia, toți acești factori pot să nu fie prezenți la fiecare copil care are ADHD. Simptomele ADHD, și în special componenta de hiperactivitate, nu sunt întotdeauna surprinse de testele psihologice în cadrul evaluării controlate. Prin urmare, ca parte a evaluării, este foarte important ca părinții și profesorii să completeze scale de comportament relevante pentru ADHD (ex BASC, BRIEF, ASEBA, Conners)

 

Referințe:

 • American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., text revision). Washington, DC: Author
 • Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing a unifying theory of ADHD. Psychological Bulletin, 12, 65–94.
 • Barkley, R. A., Fischer, M., Edelbrock, C., & Smallish, L. (1990). The adolescent outcome of hyperactive children diagnosed by research criteria: I. An 8-year prospective follow-up study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 29, 546–557.
 • Barkley, R. A. (1990, 1998, 2006). Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment (3rd ed.). New York: Guilford Press.
 • Barkley, R. A. (2004). Adolescents with ADHD: An overview of empirically based treatments. Journal of Psychiatric Practice, 10, 39–56.
 • Borger, N., & van der Meere, J. (2000). Visual behaviour of ADHD children during an attention test: An almost forgotten variable. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 525–532
 • Casey, R. J. (1996). Emotional competence in children with externalizing and internalizing disorders. In M. Lewis & M. W. Sullivan (Eds.), Emotional development in atypical children (pp. 161–183). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Huang-Pollock, C., & Nigg, J. (2003). Searching for the attention deficit in attention deficit hyperactivity disorder: The case of visuospatial orienting. Clinical Psychology Review, 23, 6, 801–830.
 • Hern, K., & Hynd, G. W. (1992). Clinical differentiation of the attention deficit disorder subtypes: Do sensorimotor deficits characterize children with ADD/WO? Archives of Clinical Neuropsychology, 7, 77-83
 • Iwanaga, R., Ozawa, H., Kawasaki, C., & Tsuchida, R. (2006). Characteristics of the sensory motor, verbal, and cognitive abilities of preschool boys with attention deficit/hyperactivity disorder combined type. Psychiatry Clinical Neuroscience, 60, 37–45
 • Korkman, M., Kirk, U., & Kemp, S. L. (1998). NEPSY. A developmental neuropsychological assessment. San Antonio, TX: The Psychological Corp.
 • Martinussen, R., Hayden, J., Hogg-Johnson, S., & Tannock, R. (2005). A meta-analysis of WM with attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 44, 377–384.
 • Mason, D., Humphreys, G., & Kent, L. (2003). Exploring selective attention in ADHD: Visual search through space and time. Journal of Child Psychology & Psychiatry, 44, 1–20.
 • National Institute of Mental Health: MTA Cooperative Group. (2004a). Multimodal treatment study of ADHD follow-up: 24-month outcomes of treatment strategies for attention-deficit/hyperactivity disorder. Pediatrics, 113, 754–761.
 • Pennington, B. F. (2006). From single to multiple deficit models of developmental disorders. Cognition, 101, 385–413.
 • Swaab-Barneveld, H., de Sonneville, L., Cohen-Kettenis, P., Gielen, A., Buitelaar, J., & van Engeland, H. (2000). Visual sustained attention in a child psychiatric population. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39, 651–659.
 • Willcutt, E. G., DeFries, J. C., Pennington, B. F., Smith, S. D., Cardon, L. R., & Oison, R. K. (2003). Genetic etiology of comorbid reading diffi culties. In R. Piomin, J. C. DeFries, I. W. Craig, & P. McGuffi n (Eds.), Behavioral genetics in the postgenomic era (pp. 227–246). Washington, DC: American Psychological Association
 • Willcutt, E. G., Doyle, A. E., Nigg, J. T., Faraone, S. V., & Pennington, B. F. (2005). Validity of the executive function theory of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A meta analytic review. Biological Psychiatry, 57, 1336–1346.
 • Willcutt, E. G., Pennington, B. F., Olson, R. K., & DeFries, J. C. (2007). Understanding comorbidity: A twin study of reading disability and attention-deficit/hyperactivity disorder. American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics, 144B, 709–714.
 • Wood, C., Maruff, P., Levy, F., Farrow, M., & Hay, D. (1999). Covert orienting of visual spatial attention in Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Does comorbidity make a difference? Archives of Clinical Neuropsychology, 14, 179–189.

Psih. Mădălina Simion

Psiholog clinician; neuropsiholog la Centrul de excelență MindCare din MedLife

S-a specializat in evaluarea complexa psihologica si neuropsihologica a copiilor, adolescentilor si adultilor cu afectiuni medicale (ADHD, anxietate, intarzieri in dezvoltare, tulburari genetice, tumori cerebrale, epilepsie, hidrocefalie, traumatisme cranio-cerebrale, etc) in vederea psihodiagnosticului.

A urmat o formare de 450 de ore teoretice si 500 de ore de practica in neuropsihologie clinica (Máster en Neuropsicología Clínica, Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP), acreditat de Consiliul General de Psihologie din Spania pentru specializarea in neuropsihologie clinica, program ce indeplineste ghidurile internationale de instruire ale Conferintei din Huston pentru acreditarea de psiholog expert in neuropsihologie clinica in Spania.

Interese profesionale: mapare corticala intraoperatorie, fMRI, functionare executiva

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Website pentru promovarea neuropsihologiei

PSIHOLOGIE CLINICA | NEUROPSIHOLOGIE © 2015 - 2021