Scalele de Evaluare a Spectrului Autist (testul ASRS) (Goldstein și Naglieri 2009) sunt concepute pentru a evalua comportamentele raportate de părinți și/sau profesori, asociate cu tulburările de spectru autist (TSA) la copii și adolescenți cu vârste între 2 și 18 ani. ASRS poate ghida deciziile de diagnostic și poate fi utilizat în planificarea tratamentului, monitorizarea continuă a răspunsului la intervenție și evaluarea programelor. Testul ASRS include itemi corelați cu tulburarea autistă conform DSM-IV-TR, tulburarea Asperger, tulburarea de dezvoltare pervazivă nespecificată altfel (PDD-NOS) și tulburarea de spectru autist conform DSM-5. Pe măsură ce recunoașterea și prevalența acestor condiții cresc, riscul de supra- și subdiagnosticare crește în mod similar. Prin urmare, este esențial un instrument de evaluare valid, fiabil și atent conceput.

Testul ASRS are forme complete și scurte atât pentru copiii mici cu vârste între 2 și 5 ani, cât și pentru adolescenții cu vârste între 6 și 18 ani. ASRS complet (2-5 ani) include 70 de itemi, iar ASRS complet (6-18 ani) conține 71 de itemi. Există formulare separate pentru părinți (evaluările părinților ASRS) și pentru profesori (evaluările profesorilor ASRS) pentru ambele grupe de vârstă. Formularele scurte ASRS au fost dezvoltate prin selectarea itemilor care diferențiază cel mai bine între tinerii nonclinici și cei diagnosticați cu TSA. Formularul scurt ASRS (2-5 ani) și formularul scurt ASRS (6-18 ani) conțin fiecare câte 15 itemi, iar părinții și profesorii/îngrijitorii completează același formular. Toate scalele sunt setate pe metricul scorului T, care are o medie normativă de 50 și o deviație standard de 10.

Toate formularele ASRS sunt disponibile în formatul MHS QuikScore. Evaluatorul scrie pe straturile externe ale formularului, iar rezultatele sunt transferate pe o grilă de scor ascunsă în straturile interne. Evaluatorul folosește apoi straturile interne pentru a calcula și profila rezultatele. Fiecare formular ASRS QuikScore include foi de profil, care sunt utilizate pentru a converti scorurile brute în scoruri T și percentilă. Aceste foi de profil includ, de asemenea, un grafic unde scorurile pot fi plasate pentru o afișare grafică a rezultatelor. Pentru cei care doresc să utilizeze software sau scorare online în engleză, itemii ASRS sunt, de asemenea, disponibili într-un format de broșură de răspuns care nu include paginile de scorare.

ASRS poate fi completat și evaluat automat online în engleză oriunde există o conexiune la internet. Formularele pe hârtie pot fi, de asemenea, evaluate online prin introducerea răspunsurilor dintr-o administrare pe hârtie în programul online. Toate formularele ASRS pot fi evaluate folosind software-ul de scorare prin introducerea răspunsurilor dintr-o administrare pe hârtie în programul software.

În anumite situații, evaluatorul poate dori să colecteze informații despre un grup de tineri în loc de un singur individ. Într-un context preșcolar sau școlar, ASRS poate fi folosit pentru a evalua un grup de copii și a determina care dintre ei ar putea necesita o evaluare completă sau ar putea beneficia de suport suplimentar. Formularele scurte ASRS au o fiabilitate și validitate foarte bune, sunt predictori excelenți ai scorului total ASRS și au fost create pentru scopuri de screening. Scorurile mari indică necesitatea unor considerații suplimentare. De exemplu, scorurile mari pe formularul scurt pot sugera necesitatea unei examinări mai detaliate cu formularul complet, a unei evaluări mai aprofundate și/sau a unui tratament pentru a corecta comportamentele problematice.

Rezultatele ASRS pot ghida deciziile privind eficacitatea unei intervenții individuale sau de grup. Într-un cadru clinic, rezultatele ASRS pot fi colectate la începutul unei intervenții și la mai multe puncte pe parcursul intervenției (la intervale de 4 săptămâni) pentru a evalua dacă un anumit program este asociat cu îmbunătățirea simptomelor. În studiile de cercetare, datele de grup de la ASRS pot fi analizate pentru a determina dacă schimbările (pre- versus post-tratament sau tratament experimental versus grup de control) sunt semnificative. Rezultatele acestor evaluări pot fi utile pentru a susține continuarea unui program de tratament sau a unei direcții de cercetare.

Context Istoric

Proiectul de dezvoltare ASRS s-a desfășurat pe parcursul a 5 ani (2004-2009), implicând mii de evaluări realizate de părinți și profesori, cercetări intensive, analize statistice complexe și multiple locații de colectare a datelor. Dezvoltarea ASRS a avut loc în trei etape: (1) conceptualizare și planificare inițială, (2) studiu pilot și (3) construcția finală a scalei (inclusiv studiul normativ). ASRS a fost inițial conceput ca un instrument de evaluare a simptomelor tulburării de spectru autist (TSA) de la copilărie timpurie până la adolescență, având un interval de vârstă de 2-18 ani. Datorită importanței evaluării multi-informator, s-a stabilit de la început că vor fi create formulare atât pentru părinți, cât și pentru profesori. Deoarece comparația rezultatelor între diferiți evaluatori era esențială, s-a decis includerea acelorași itemi pe formularele pentru părinți și profesori.

O revizuire cuprinzătoare a teoriei actuale, combinată cu literatura despre evaluarea TSA, criteriile de diagnostic DSM-IV-TR și ICD-10 și experiențele autorilor, a fost utilizată pentru a stabili structura preliminară a conținutului. Această structură a ghidat crearea itemilor, iar mai mulți itemi au fost dezvoltați pentru a captura componentele cheie ale fiecărui construct. O scală DSM-5 a fost adăugată în 2013, iar un profil de scorare adaptat pentru copiii nonverbali a fost introdus în 2012.

Date Psihometrice

Elaborarea scalei finale a presupus colectarea de date normative și clinice, realizarea de analize factoriale pentru a defini structura factorială a formularelor, precum și crearea scorului total, a scalei DSM-IV-TR și a scalelor de tratament. Procesul de construcție finală a scalei a început cu colectarea de date normative și clinice. Eșantioanele normative au inclus 2.560 de evaluări (640 pentru copiii de 2-5 ani, evaluate de părinți și profesori/îngrijitori, și 1.920 pentru copiii de 6-18 ani, evaluate de asemenea de părinți și profesori). Aceste eșantioane au cuprins evaluările a 40 de băieți și 40 de fete la fiecare vârstă și sunt reprezentative pentru populația din SUA în funcție de diverse variabile demografice. Eșantioanele clinice au inclus aproape 700 de evaluări ale tinerilor diagnosticați cu TSA și peste 500 de evaluări ale tinerilor diagnosticați cu alte tulburări clinice (inclusiv întârziere în dezvoltarea cognitivă, întârziere în dezvoltarea comunicării, ADHD, tulburări de anxietate, tulburări depresive și tulburări de limbaj).

Pentru a analiza structura factorială a itemilor ASRS, datele din eșantioanele normative și clinice au fost supuse unor analize factoriale exploratorii (utilizând extragerea axei principale și rotația directă oblimin). Rezultatele acestor analize au arătat că un model cu doi factori era cel mai adecvat pentru formularele ASRS (2-5 ani) destinate părinților și profesorilor, în timp ce un model cu trei factori era cel mai potrivit pentru formularele ASRS (6-18 ani) destinate părinților și profesorilor. Aceste scale derivate din factori au fost denumite „Scalele ASRS” și includ dimensiunile social/comunicare și comportamente neobișnuite pe toate formularele, precum și autoreglare pe ASRS (6-18 ani).

Pentru a verifica absența redundanțelor în scale, scorurile Scalei ASRS au fost intercorelate (adică, redundanța ar fi fost sugerată dacă corelațiile erau foarte mari) pe eșantionul total (adică, eșantionul normativ și cel clinic combinate). Rezultatele au arătat că intercorelațiile scalei au îndeplinit așteptările teoretice (adică, au fost de dimensiuni moderate), oferind suport suplimentar pentru multidimensionalitatea măsurii.

Utilizări Clinice

ASRS poate fi folosit ca un instrument de suport în procesul de diagnosticare. Scorurile standardizate obținute de la ASRS permit evaluatorului să compare un individ cu un grup normativ într-un mod obiectiv și fiabil. Aceste scoruri pot fi integrate cu alte informații pentru a contura o imagine completă a individului. Atunci când este utilizat împreună cu alte informații de evaluare, rezultatele ASRS pot ghida deciziile de diagnostic, planificarea tratamentului și monitorizarea continuă a răspunsului la intervenție. De asemenea, ASRS poate fi utilizat pentru a evalua eficacitatea unui program de tratament pentru un copil cu TSA.

ASRS este, de asemenea, un instrument valoros pentru cercetători în diverse contexte și protocoale de cercetare. Acest instrument oferă mai multe avantaje cercetătorilor. În primul rând, scalele au fost dezvoltate cu atenție pentru a măsura un spectru larg de comportamente asociate cu TSA. În al doilea rând, diversele scale incluse furnizează scoruri bazate pe un eșantion normativ cu vârste între 2 și 18 ani, reprezentativ pentru un grup divers de indivizi. În al treilea rând, scalele incluse în ASRS au demonstrat fiabilitate, ceea ce este crucial în studiile corelaționale, și validitate, esențială pentru validitatea internă și externă a oricărui proiect de cercetare. În al patrulea rând, calitățile psihometrice ale scalei sunt bine documentate în acest manual. În al cincilea rând, comparațiile cu alte instrumente sunt facilitate de disponibilitatea scorurilor standard.

ASRS a fost dezvoltat și cercetat minuțios pentru a oferi cel mai util set de itemi pentru identificarea și intervenția în TSA. Deși orice scală de evaluare are limitări inerente, atunci când este utilizată corespunzător, ASRS reprezintă un instrument valoros în întregul proces de definire a problemei, obținerea de informații de la părinți și profesori, planificarea tratamentului și intervenției și măsurarea rezultatelor tratamentului în TSA.

Bibliografie

Goldstein, S. (2021). Autism Spectrum Rating Scale. In: Volkmar, F.R. (eds) Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91280-6_102344

Psih. Mădălina Simion

Psiholog clinician; neuropsiholog la Centrul de excelență MindCare din MedLife

S-a specializat in evaluarea complexa psihologica si neuropsihologica a copiilor, adolescentilor si adultilor cu afectiuni medicale (ADHD, anxietate, intarzieri in dezvoltare, tulburari genetice, tumori cerebrale, epilepsie, hidrocefalie, traumatisme cranio-cerebrale, etc) in vederea psihodiagnosticului.

A urmat o formare de 450 de ore teoretice si 500 de ore de practica in neuropsihologie clinica (Máster en Neuropsicología Clínica, Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP), acreditat de Consiliul General de Psihologie din Spania pentru specializarea in neuropsihologie clinica, program ce indeplineste ghidurile internationale de instruire ale Conferintei din Huston pentru acreditarea de psiholog expert in neuropsihologie clinica in Spania.

Interese profesionale: mapare corticala intraoperatorie, fMRI, functionare executiva

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Website pentru promovarea neuropsihologiei

PSIHOLOGIE CLINICA | NEUROPSIHOLOGIE © 2015 - 2021