Testul WIAT (Wechsler Individual Achievement Test) este un instrument psihometric utilizat pentru a evalua realizările academice ale unei persoane. Acesta măsoară abilitățile academice în diverse domenii și este adesea folosit în contexte educaționale și clinice pentru a identifica punctele forte și punctele slabe ale unui individ în ceea ce privește performanțele școlare. Iată câteva moduri în care testarea WIAT poate fi utilă:

Diagnosticarea Tulburărilor de Învățare:

  WIAT poate ajuta la identificarea tulburărilor specifice de învățare, cum ar fi dislexia, discalculia sau disgrafia, prin compararea performanțelor academice ale individului cu standardele normate.

  Dislexia

  Dislexia este o tulburare specifică de învățare care afectează abilitatea de a citi și de a înțelege textul scris. WIAT poate evalua multiple aspecte ale abilităților de citire, inclusiv:

  • Recunoașterea cuvintelor: Evaluarea capacității de a recunoaște și de a citi cuvinte izolate.
  • Fluența în citire: Măsurarea vitezei și acurateței citirii textului.
  • Înțelegerea textului: Evaluarea capacității de a înțelege și de a răspunde la întrebări despre un text citit.
  • Ortografia: Evaluarea capacității de a scrie corect cuvinte conform regulilor ortografice.

  Prin compararea rezultatelor obținute în aceste subteste cu normele standardizate, WIAT poate identifica deficitele specifice asociate cu dislexia, permițând astfel diagnosticarea și intervenția timpurie.

  2. Discalculia

  Discalculia este o tulburare specifică de învățare care afectează abilitățile matematice. WIAT include subteste care evaluează:

  • Calculul: Evaluarea capacității de a efectua operații aritmetice de bază (adunare, scădere, înmulțire, împărțire).
  • Rezolvarea problemelor matematice: Evaluarea capacității de a înțelege și de a rezolva probleme matematice aplicate.
  • Conceptul de număr: Evaluarea înțelegerii conceptelor numerice și a relațiilor dintre numere.

  Prin identificarea discrepanțelor între performanțele matematice și normele standardizate, WIAT poate ajuta la diagnosticarea discalculiei și la dezvoltarea planurilor de intervenție personalizate.

  3. Disgrafia

  Disgrafia este o tulburare specifică de învățare care afectează abilitățile de scriere. WIAT poate evalua:

  • Scrierea la dictare: Evaluarea capacității de a scrie cuvinte și propoziții dictate.
  • Compoziția scrisă: Evaluarea capacității de a genera și organiza idei în scris, precum și de a utiliza corect gramatica și punctuația.

  Rezultatele obținute în aceste subteste pot fi comparate cu normele standardizate pentru a identifica deficitele specifice asociate cu disgrafia, facilitând astfel diagnosticarea și intervenția adecvată.

  Evaluarea Progresului Educațional:

   Educatorii și psihologii școlari pot folosi WIAT pentru a evalua progresul academic al elevilor și pentru a monitoriza îmbunătățirile în timp, astfel încât să poată ajusta intervențiile educaționale în consecință.

   1. Evaluarea Inițială și Stabilirea Bazelor

   a. Stabilirea Nivelului de Performanță Inițial

   • Evaluarea inițială: La începutul anului școlar sau la momentul inițial de intervenție, WIAT poate fi utilizat pentru a stabili nivelul de performanță academică al elevului în diverse domenii, cum ar fi citirea, scrierea, matematica și limbajul oral.
   • Identificarea punctelor forte și a deficiențelor: Rezultatele inițiale oferă o imagine clară a punctelor forte și a domeniilor în care elevul are nevoie de suport suplimentar, permițând educatorilor să dezvolte planuri de intervenție personalizate.

   2. Monitorizarea Progresului în Timp

   a. Reevaluări Periodice

   • Reevaluări regulate: Educatorii și psihologii școlari pot administra WIAT la intervale regulate (de exemplu, la fiecare semestru sau anual) pentru a monitoriza progresul elevului în timp.
   • Compararea rezultatelor: Prin compararea rezultatelor reevaluărilor cu cele inițiale și cu normele standardizate, se poate determina dacă elevul face progrese adecvate în domeniile evaluate.

   b. Identificarea Tendințelor și a Modelelor de Progres

   • Analiza tendințelor: Evaluările repetate permit identificarea tendințelor și a modelelor de progres, evidențiind domeniile în care elevul face progrese constante și cele în care poate întâmpina dificultăți persistente.
   • Feedback continuu: Rezultatele reevaluărilor oferă feedback continuu educatorilor, părinților și elevilor, contribuind la ajustarea strategiilor educaționale și la menținerea motivației elevului.

   3. Ajustarea Intervențiilor Educaționale

   a. Adaptarea Planurilor de Intervenție

   • Revizuirea planurilor educaționale: Pe baza rezultatelor reevaluărilor, planurile de intervenție pot fi revizuite și adaptate pentru a răspunde nevoilor actuale ale elevului. De exemplu, dacă un elev face progrese semnificative în citire, dar întâmpină dificultăți în matematică, planul de intervenție poate fi ajustat pentru a oferi suport suplimentar în matematică.
   • Intervenții diferențiate: Educatorii pot utiliza rezultatele WIAT pentru a implementa intervenții diferențiate, adaptând metodele de predare și materialele educaționale la nivelul de performanță și stilul de învățare al fiecărui elev.

   b. Colaborarea cu Specialiști și Părinți

   • Echipe multidisciplinare: Evaluările WIAT permit colaborarea eficientă între educatorii de clasă, psihologii școlari, consilierii educaționali și alți specialiști pentru a dezvolta și implementa strategii educaționale integrate.
   • Implicarea părinților: Rezultatele evaluărilor sunt comunicate părinților, implicându-i în procesul educațional și oferindu-le informații clare despre progresul copilului lor și despre modalitățile prin care pot sprijini învățarea acasă.

   4. Evaluarea Eficacității Intervențiilor

   a. Analiza Impactului Intervențiilor

   • Evaluarea impactului: Prin compararea rezultatelor evaluărilor inițiale și reevaluărilor, educatorii pot evalua eficacitatea intervențiilor educaționale implementate. Dacă intervențiile nu produc rezultatele așteptate, acestea pot fi ajustate sau schimbate.
   • Decizii bazate pe date: Utilizarea rezultatelor WIAT permite luarea deciziilor bazate pe date concrete, asigurându-se că intervențiile sunt eficiente și adaptate nevoilor elevului.

   b. Planificarea Viitoare

   • Planificarea pe termen lung: Evaluările periodice oferă informații valoroase pentru planificarea pe termen lung a educației elevului, inclusiv tranzițiile între nivelurile de învățământ și pregătirea pentru viața profesională.
   • Obiective educaționale clare: Rezultatele WIAT permit stabilirea unor obiective educaționale clare și măsurabile, asigurându-se că elevul progresează constant și atinge potențialul maxim.

   Psih. Mădălina Simion

   Psiholog clinician; neuropsiholog la Centrul de excelență MindCare din MedLife

   S-a specializat in evaluarea complexa psihologica si neuropsihologica a copiilor, adolescentilor si adultilor cu afectiuni medicale (ADHD, anxietate, intarzieri in dezvoltare, tulburari genetice, tumori cerebrale, epilepsie, hidrocefalie, traumatisme cranio-cerebrale, etc) in vederea psihodiagnosticului.

   A urmat o formare de 450 de ore teoretice si 500 de ore de practica in neuropsihologie clinica (Máster en Neuropsicología Clínica, Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP), acreditat de Consiliul General de Psihologie din Spania pentru specializarea in neuropsihologie clinica, program ce indeplineste ghidurile internationale de instruire ale Conferintei din Huston pentru acreditarea de psiholog expert in neuropsihologie clinica in Spania.

   Interese profesionale: mapare corticala intraoperatorie, fMRI, functionare executiva

   Write a comment:

   *

   Your email address will not be published.

   Website pentru promovarea neuropsihologiei

   PSIHOLOGIE CLINICA | NEUROPSIHOLOGIE © 2015 - 2021