Subtestul Construcția din Cuburi (CC, 3–16 ani) din evaluarea NEPSY-II este ca un joc de „Construiește ce vezi” pentru copilul dumneavoastră. În acest joc, îi testăm abilitatea de a transforma o imagine pe care o vede într-o structură pe care o poate construi cu mâinile sale, folosind cuburi. Imaginați-vă că este ca atunci când copilul dumneavoastră folosește blocuri de construcție pentru a face un turn sau o casă pe care a văzut-o într-o carte sau pe o foaie de hârtie. În acest subtest, îi vom arăta copilului o imagine cu un model sau o construcție și îi vom cere să construiască același model folosind cuburi speciale care au diferite culori pe diferite laturi. Copilul va folosi abilitățile vizuospațiale pentru a înțelege cum arată modelul în spațiu și va folosi abilitățile vizuomotorii pentru a-și coordona mâinile și ochii pentru a aranja cuburile corect. Aceste abilități sunt importante pentru multe activități de zi cu zi, precum îmbrăcarea sau navigarea într-un spațiu fizic, și pentru succesul în școală, în activități precum citirea hărților, geometria și chiar scrisul de mână. Abilitatea de a învăța vizual-spațial este importantă pentru că unii copii înțeleg lumea mai bine prin imagini decât prin cuvinte. Ei pot gândi în imagini tridimensionale și pot avea o înțelegere holistică a unei probleme, adică văd întregul tablou deodată, nu doar părțile componente. Dacă copilul dumneavoastră are dificultăți cu acest subtest, ar putea avea nevoie de practică suplimentară sau de strategii diferite pentru a-și dezvolta abilitățile vizuospațiale și vizuomotorii. De exemplu, jocurile de construcție, puzzle-urile și activitățile de artă pot ajuta la îmbunătățirea acestor abilități. Rezultatele la subtestul Construcția din Cuburi ne pot ajuta să înțelegem mai bine cum gândește și învață copilul dumneavoastră, astfel încât să putem adapta metodele de predare și învățare pentru a-i maximiza potențialul educațional.

 

Subtestul Copierea Desenelor (CD, 3–16 ani) din evaluarea NEPSY-II este ca un joc de „Desenează ca în imagine” pentru copilul dumneavoastră. În acest joc, îi testăm capacitatea de a vedea o figură geometrică și de a o reproduce exact pe o foaie de hârtie. Imaginați-vă că este ca atunci când copilul dumneavoastră vede o formă interesantă sau un simbol și încearcă să-l deseneze. În acest subtest, îi vom arăta copilului o serie de figuri geometrice simple sau complexe în Caietul de răspuns și îl vom ruga să le deseneze cât mai precis posibil pe o foaie de hârtie. Copilul va folosi abilitățile vizuoperceptive pentru a observa și a înțelege forma și structura fiecărei figuri. Apoi, va folosi abilitățile motorii fine pentru a manevra instrumentul de scris și a copia forma pe foaie. Aceste abilități sunt esențiale pentru activități educaționale precum scrierea, citirea și matematica, unde recunoașterea și reproducerea formelor și simbolurilor sunt necesare. Abilitățile de percepție vizuală sunt importante deoarece ele stau la baza procesului de învățare a literelor și numerelor și a dezvoltării abilităților de scriere de mână. Copiii care pot copia cu ușurință forme și simboluri sunt adesea mai pregătiți să învețe să scrie litere și cifre și să dezvolte o caligrafie clară și lizibilă. Dacă copilul dumneavoastră întâmpină dificultăți cu acest subtest, ar putea fi util să lucrăm împreună pentru a găsi modalități de a-și îmbunătăți coordonarea ochi-mână și percepția vizuală. Activități precum puzzle-urile, jocurile de îndemânare și exercițiile de desen pot ajuta la dezvoltarea acestor abilități. Rezultatele la subtestul Copierea Desenelor ne oferă informații valoroase despre stadiul dezvoltării motorii și vizuale ale copilului dumneavoastră, permițându-ne să personalizăm abordările educaționale și terapeutice pentru a sprijini învățarea și dezvoltarea copilului într-un mod eficient și angajant.

Subtestul Găsirea Drumului (GD, 5–12 ani) din evaluarea NEPSY-II este ca un joc de „Găsește locul pe hartă” pentru copilul dumneavoastră. În acest joc, îi testăm capacitatea de a înțelege hărți și de a folosi această înțelegere pentru a naviga în spațiu. Imaginați-vă că este ca atunci când arătați copilului dumneavoastră o hartă a unui parc de distracții și îl întrebați să găsească unde se află caruselul. În acest subtest, îi vom arăta copilului o hartă schematică simplă cu o casă-țintă pe care trebuie să o rețină. Apoi, îi vom prezenta o hartă mai mare și mai detaliată, care include mai multe case și străzi, și îi vom cere să identifice casă-țintă pe această hartă complexă. Copilul va folosi abilitățile vizual-spațiale pentru a înțelege relațiile dintre diferitele elemente de pe hartă, cum ar fi casele și străzile. Va folosi, de asemenea, abilitățile de direcționalitate pentru a se orienta și a găsi locația corectă pe baza informațiilor pe care le-a reținut de pe prima hartă. Aceste abilități sunt importante în viața de zi cu zi pentru a putea naviga în medii noi sau pentru a urma direcții către o destinație. În contextul educațional, sunt la fel de importante, deoarece copiii folosesc hărți în studiul geografiei și pot avea nevoie să-și planifice rutele când merg la școală sau când participă la excursii. Dacă întâmpină dificultăți cu acest subtest, ar putea fi util să lucrăm împreună pentru a-și îmbunătăți abilitățile vizual-spațiale și de orientare. Jocurile care implică hărți, cum ar fi vânătoarea de comori sau jocurile video cu navigare, pot fi modalități distractive de a exersa aceste abilități. Rezultatele la subtestul Găsirea Drumului ne pot ajuta să înțelegem mai bine cum își folosește copilul cunoștințele vizual-spațiale și de orientare și să identificăm strategii pentru a-l sprijini în dezvoltarea acestor competențe esențiale pentru viața de zi cu zi și pentru succesul în mediul educațional.

Subtestul Puzzle-uri din Imagini (PI, 7–16 ani) din evaluarea NEPSY-II este ca un joc de „Găsește piesa potrivită” pentru copilul dumneavoastră. În acest joc, îi testăm capacitatea de a analiza o imagine mare, de a identifica părțile componente și de a înțelege cum se îmbină aceste părți pentru a forma întregul. Imaginați-vă că este ca atunci când copilul dumneavoastră face un puzzle și trebuie să găsească locul potrivit pentru fiecare piesă, bazându-se pe forma și imaginea de pe acea piesă. În acest subtest, copilului i se va arăta o imagine mare împărțită într-o grilă și apoi patru imagini mai mici. Fiecare dintre aceste imagini mai mici este o secțiune din imaginea mare. Sarcina copilului este să identifice locul fiecărei imagini mici în cadrul grilei imaginii mari. Copilul va folosi abilitățile de distincție vizuală pentru a observa detaliile și diferențele între părțile componente și întreg. De asemenea, va folosi abilitățile de gândire spațială pentru a înțelege unde se potrivește fiecare parte în imaginea mare și cum contribuie la imaginea completă.

Aceste abilități sunt importante pentru multe activități cotidiene și educaționale, cum ar fi:
– Citirea și interpretarea hărților, unde copilul trebuie să recunoască simboluri și să localizeze obiecte în spațiu.
– Înțelegerea diagramelor științifice sau matematice, care necesită recunoașterea relațiilor de parte-întreg și a modului în care diferitele elemente se combină pentru a forma un sistem sau un model.
– Construirea și asamblarea obiectelor, cum ar fi modele de construcție sau jucării, unde copilul trebuie să urmeze instrucțiuni și să combine piese.
– Rezolvarea problemelor matematice care implică spațiul și forme geometrice, unde copilul trebuie să vizualizeze și să manipuleze forme în minte.

Dacă întâmpină dificultăți cu acest subtest, ar putea beneficia de activități care să-l ajute să-și dezvolte percepția vizuală și gândirea spațială. Jocurile de puzzle, activitățile de construcție și exercițiile de desen pot fi modalități distractive și eficiente de a exersa aceste abilități. Rezultatele la subtestul Puzzle-uri din Imagini ne pot ajuta să înțelegem mai bine cum percepe și organizează copilul dumneavoastră informațiile vizuale, permițându-ne să personalizăm învățarea și să oferim strategii care să-i sprijine dezvoltarea în domeniile practice, educaționale și creative.

 

Subtestul Puzzle-uri Geometrice (PG, 3–16 ani) din evaluarea NEPSY-II este ca un joc de „Găsește piesa care se potrivește” pentru copilul dumneavoastră. În acest joc, îi testăm capacitatea de a gândi în spațiu și de a recunoaște forme care au fost rotite sau întoarse. Imaginați-vă că este ca atunci când copilul dumneavoastră se joacă cu forme geometrice și trebuie să găsească locul potrivit pentru fiecare într-un puzzle, chiar dacă forma este întoarsă sau rotită. În acest subtest, copilului i se va arăta o grilă mare cu diverse forme geometrice. Apoi, pentru fiecare formă din grilă, trebuie să identifice două forme separate, aflate în afara grilei, care sunt identice cu cele din grilă, chiar dacă acestea sunt prezentate într-o orientare diferită. Copilul va folosi rotația mentală, care este abilitatea de a întoarce și manipula mental obiectele pentru a vedea cum ar arăta în poziții diferite. De asemenea, va acorda atenție detaliilor pentru a analiza aspectele vizuale ale formelor și pentru a face distincția între forme similare.

Aceste abilități sunt importante pentru multe activități cotidiene și pentru succesul academic și profesional, de exemplu:
– Șofatul: unde trebuie să ne imaginăm cum se vor mișca mașinile în spațiu.
– Citirea hărților: unde trebuie să ne orientăm harta mental pentru a se potrivi cu mediul înconjurător.
– Utilizarea electrocasnicelor: cum ar fi încărcarea mașinii de spălat vase, unde trebuie să gândim cum să așezăm obiectele eficient.
– Construirea de modele: cum ar fi seturile Lego, unde trebuie să urmăm instrucțiuni și să ne imaginăm cum se vor îmbina piesele.
– Educația STEM: unde rotația mentală și raționamentul spațial sunt fundamentale pentru înțelegerea conceptelor și rezolvarea problemelor în știință, tehnologie, inginerie și matematică.

Dacă întâmpină dificultăți cu acest subtest, putem lucra împreună pentru a dezvolta abilitățile sale de rotație mentală și atenție la detalii. Jocurile care implică manipularea spațială a obiectelor, cum ar fi puzzle-urile 3D, jocurile de construcție și chiar activități sportive care necesită anticiparea mișcărilor, pot fi de ajutor. Rezultatele la subtestul Puzzle-uri Geometrice ne oferă informații valoroase despre modul în care copilul dumneavoastră gândește și rezolvă problemele spațiale, permițându-ne să ghidăm învățarea și să oferim suport pentru dezvoltarea competențelor importante atât pentru viața de zi cu zi, cât și pentru parcursul educațional și profesional.

 

Subtestul Săgeți (SG, 5–16 ani) din evaluarea NEPSY-II este ca un joc de „Găsește săgeata care indică ținta” pentru copilul dumneavoastră. În acest joc, îi testăm capacitatea de a determina direcția în care sunt orientate diferite obiecte, în acest caz, săgeți. Imaginați-vă că este ca atunci când copilul dumneavoastră joacă un joc în care trebuie să găsească un obiect care indică spre un anumit punct sau direcție. În acest subtest, copilului i se va arăta o serie de săgeți dispuse în jurul unei ținte pe o foaie de hârtie și i se cere să identifice săgeata sau săgețile care sunt îndreptate exact către centrul țintei. Copilul va folosi abilitățile vizuale pentru a evalua orientarea fiecărei săgeți și pentru a determina care dintre ele arată spre punctul central. Această sarcină necesită atenție la detalii și o înțelegere clară a conceptelor de orientare și direcție.

Abilitatea de a percepe și de a evalua orientarea obiectelor este esențială pentru:
– Citirea de hărți: unde trebuie să recunoaștem direcția în care ne orientăm harta și să navigăm.
– Înțelegerea diagramelor: care pot include săgeți sau linii care indică relații sau mișcări.
– Desenul tehnic: unde interpretarea corectă a orientării liniilor și formelor este crucială.
– Navigarea în spațiu: cum ar fi găsirea drumului într-un oraș sau urmarea instrucțiunilor de deplasare.
– Sporturi și activități fizice: care necesită coordonare vizual-spațială, cum ar fi lovirea unei mingi în direcția corectă sau navigarea pe un traseu de alergare.

Dacă întâmpină dificultăți cu acest subtest, ar putea beneficia de activități care să-l ajute să-și îmbunătățească percepția direcțională și spațială. Jocuri care implică orientarea și direcția, cum ar fi jocurile de societate cu hărți sau activități de orientare în natură, pot fi de ajutor. Rezultatele la subtestul Săgeți ne pot oferi informații valoroase despre cum își folosește copilul cunoștințele spațiale și cum percepe orientarea obiectelor în spațiu, permițându-ne să ghidăm învățarea și să oferim suport pentru dezvoltarea competențelor necesare pentru reușita în activitățile de zi cu zi și în contexte educaționale.

 

Subtestele NEPSY-II din domeniul Vizual-Spațial sunt concepute pentru a evalua capacitatea copiilor de a înțelege, analiza și manipula informații vizuale și spațiale. Aceste subteste sunt utile în diagnosticarea unei varietăți de tulburări și condiții, inclusiv:
1. Tulburări de învățare specifice: Copiii cu dificultăți în procesarea vizual-spațială pot avea probleme cu matematica (discalculia) sau cu citirea și scrierea (dislexia), unde abilitățile vizual-spațiale sunt esențiale.
2. Tulburări din spectrul autismului (TSA): Multe persoane cu TSA pot avea profiluri unice de abilități vizual-spațiale, iar subtestele pot evidenția punctele forte și dificultățile specifice în această arie.
3. Leziuni cerebrale sau tulburări neurologice: Subtestele pot identifica problemele vizual-spațiale care pot rezulta din leziuni cerebrale sau alte condiții neurologice, cum ar fi epilepsia sau tumori cerebrale.
4. Tulburări de percepție vizuală: Subtestele pot fi folosite pentru a evalua tulburările de percepție vizuală, care pot afecta capacitatea copilului de a recunoaște forme și obiecte sau de a înțelege relațiile spațiale.
5. Tulburări de procesare vizual-spațială: Subtestele pot ajuta la diagnosticarea dificultăților de procesare vizual-spațială, care pot influența înțelegerea și utilizarea spațiului și a formelor geometrice.

Rezultatele subtestelor vizual-spațiale NEPSY-II oferă informații valoroase care pot completa alte evaluări și observații clinice pentru a ajuta la stabilirea unui diagnostic precis. În plus, acestea pot informa planificarea intervențiilor terapeutice și educaționale pentru a sprijini dezvoltarea abilităților vizual-spațiale ale copilului.

Psih. Mădălina Simion

Psiholog clinician; neuropsiholog la Centrul de excelență MindCare din MedLife

S-a specializat in evaluarea complexa psihologica si neuropsihologica a copiilor, adolescentilor si adultilor cu afectiuni medicale (ADHD, anxietate, intarzieri in dezvoltare, tulburari genetice, tumori cerebrale, epilepsie, hidrocefalie, traumatisme cranio-cerebrale, etc) in vederea psihodiagnosticului.

A urmat o formare de 450 de ore teoretice si 500 de ore de practica in neuropsihologie clinica (Máster en Neuropsicología Clínica, Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP), acreditat de Consiliul General de Psihologie din Spania pentru specializarea in neuropsihologie clinica, program ce indeplineste ghidurile internationale de instruire ale Conferintei din Huston pentru acreditarea de psiholog expert in neuropsihologie clinica in Spania.

Interese profesionale: mapare corticala intraoperatorie, fMRI, functionare executiva

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Website pentru promovarea neuropsihologiei

PSIHOLOGIE CLINICA | NEUROPSIHOLOGIE © 2015 - 2021