Indicele Înțelegerii Verbale din testul WISC-IV este o parte importantă a evaluării abilităților cognitive ale copilului dumneavoastră. Acest indice ne arată cât de bine poate copilul dumneavoastră să folosească cuvintele și limbajul pentru a gândi și a rezolva probleme.

Să ne imaginăm că mintea fiecărui copil este ca o cutie de unelte. De-a lungul timpului, copilul adună diferite „unelte” – cuvinte, fapte, idei, reguli pentru cum funcționează lumea – și le păstrează în această cutie mentală. Indicele Înțelegerii Verbale măsoară cât de bine poate copilul să deschidă această cutie și să folosească uneltele potrivite pentru a-și rezolva problemele. De exemplu, când copilul participă la o discuție în clasă și își exprimă opiniile, el folosește aceste unelte verbale. Când învață o limbă nouă și începe să recunoască și să folosească cuvinte noi, el își extinde cutia de unelte. Și când se confruntă cu o situație nouă și trebuie să găsească o soluție, el caută în cutia de unelte pentru a găsi cunoștințele și conceptele care îl vor ajuta să înțeleagă și să rezolve problema. Acest indice nu este doar un simplu test de cunoștințe, cum ar fi cele pe care le-ar putea avea la școală, care verifică informații specifice pe care le-a învățat. Mai degrabă, este o măsură a modului în care copilul aplică cunoștințele pe care le-a acumulat în viață pentru a gândi în moduri noi și creative. Pe măsură ce copilul dumneavoastră crește și învață mai multe despre lume, inteligența sa cristalizată – adică acea cutie de unelte verbale – devine mai bogată și mai complexă. Acest lucru îl ajută să fie mai eficient în învățare, în comunicare și în rezolvarea problemelor de zi cu zi. Indicele Înțelegerii Verbale din WISC-IV ne oferă o fereastră prin care putem vedea cât de bine își folosește copilul această cutie de unelte verbale pentru a naviga în lumea din jurul său.

 

Subtestul Similarități, parte a evaluării WISC-IV, este o modalitate prin care psihologii pot evalua cum copilul dumneavoastră folosește limbajul pentru a gândi și a face conexiuni între concepte diferite. În timpul acestui subtest, copilului i se vor prezenta două cuvinte care descriu obiecte sau idei și i se va cere să explice ce au ele în comun.

Să luăm un alt exemplu: psihologul ar putea întreba copilul ce au în comun un câine și o pisică. Răspunsul așteptat ar putea fi că ambele sunt animale de companie. Acest răspuns simplu, de fapt, implică mai multe abilități cognitive:

1. Raționamentul verbal: Copilul trebuie să gândească logic despre ce reprezintă fiecare cuvânt și să identifice legătura dintre ele.
2. Formarea conceptelor: El trebuie să recunoască categoria mai largă (în acest caz, „animale de companie”) care include ambele obiecte.
3. Înțelegerea auditivă: Copilul trebuie să fie atent la cuvintele spuse de psiholog și să le proceseze corect.
4. Memoria: El trebuie să-și folosească cunoștințele prealabile despre câini și pisici pentru a răspunde.
5. Diferențierea caracteristicilor esențiale de cele neesențiale: Copilul trebuie să decidă care caracteristici ale câinelui și pisicii sunt relevante pentru a găsi un răspuns comun.
6. Exprimarea verbală: El trebuie să poată articula răspunsul într-un mod clar și coerent.

Pe lângă evaluarea răspunsului verbal, psihologul va observa și comportamentul copilului pe parcursul testului. Va fi atent la modul în care copilul primește și răspunde la feedback, dacă aplică ceea ce a învățat din întrebările anterioare pentru a îmbunătăți răspunsurile sale, dacă se blochează sau rămâne flexibil în gândire, și cum face față frustrării dacă întâmpină dificultăți cu sarcina dată. Aceste observații vor ajuta la formarea unui profil detaliat al capacităților verbale și comportamentale ale copilului dumneavoastră, care poate fi extrem de util în planificarea educațională și în identificarea domeniilor în care ar putea avea nevoie de asistență suplimentară sau de încurajare.

 

Subtestul Vocabular din cadrul WISC-IV este un instrument folosit pentru a evalua o serie de abilități lingvistice și cognitive ale copilului dumneavoastră. În acest subtest, copilului i se prezintă diferite cuvinte și i se cere să le explice sau să le definească. Este un fel de test pentru a vedea cât de bine înțelege copilul cuvintele și conceptele din spatele lor.

Prin acest subtest, psihologul poate obține o imagine clară a câtorva aspecte importante:
1. Cunoștințele legate de cuvinte: cât de multe cuvinte cunoaște copilul și cât de bogat este vocabularul său.
2. Formarea conceptelor: capacitatea copilului de a face legături între cuvinte și ideile sau obiectele pe care le reprezintă.
3. Fundamentul de cunoștințe: cât de multe informații a acumulat copilul despre lumea înconjurătoare și cum le folosește.
4. Abilitatea de a învăța: cât de bine poate copilul să asimileze și să rețină informații noi.
5. Memoria de lungă durată: capacitatea copilului de a-și aminti informații pe care le-a învățat în trecut.
6. Gradul de dezvoltare al limbajului: cât de avansate sunt abilitățile de limbaj ale copilului în comparație cu alți copii de aceeași vârstă.
7. Percepția auditivă și înțelegerea: cât de bine poate copilul să audă și să proceseze informațiile auditive.
8. Conceptualizarea verbală: capacitatea copilului de a gândi în termeni de cuvinte și de a forma idei complexe.
9. Exprimarea verbală: cât de clar și de precis poate copilul să comunice folosind cuvinte.

În timpul subtestului, psihologul va observa și alte aspecte comportamentale și de exprimare, cum ar fi:
– Dificultățile de pronunție: dacă copilul are probleme în a spune corect cuvintele.
– Exprimarea verbală: fluiditatea și claritatea cu care copilul vorbește.
– Dificultăți de auz: dacă există semne că copilul nu aude bine cuvintele prezentate.
– Discriminare auditivă: capacitatea copilului de a distinge între sunetele asemănătoare.
– Insecuritate: dacă copilul pare nesigur sau îngrijorat în timpul testării.
– Obsesivitate: dacă copilul pare să fie prea fixat pe detalii sau pe găsirea răspunsului „perfect”.

Toate aceste informații ajută la crearea unui profil detaliat al capacităților lingvistice ale copilului dumneavoastră și pot indica zonele în care ar putea beneficia de suport suplimentar, cum ar fi terapia de limbaj sau alte intervenții educaționale.

 

Subtestul Înțelegere din cadrul WISC-IV este ca o fereastră prin care psihologul poate privi pentru a vedea cum gândește copilul dumneavoastră despre lumea din jurul său și cum aplică ceea ce a învățat în situații sociale și de zi cu zi. În acest subtest, copilului i se pun întrebări care necesită gândire practică și înțelegerea normelor sociale.

Să luăm un exemplu: copilului i se poate cere să explice de ce oamenii trebuie să stea la coadă la magazin. Răspunsul la această întrebare implică mai multe abilități cognitive:
1. Raționamentul verbal: Copilul trebuie să folosească limbajul pentru a gândi și a explica de ce coada este o practică comună.
2. Conceptualizarea: El trebuie să înțeleagă și să aplice concepte generale, cum ar fi ordinea și rândul.
3. Înțelegerea verbală și exprimarea: Copilul trebuie să înțeleagă întrebarea și să comunice răspunsul său într-un mod clar.
4. Abilitatea de a evalua și de a utiliza experiența trecută: El trebuie să folosească ceea ce a observat sau a experimentat în trecut pentru a răspunde la întrebare.
5. Abilitatea de a demonstra că stăpânește informații practice: Copilul trebuie să arate că înțelege regulile de bază ale comportamentului în societate.
6. Judecata socială și maturitatea: El trebuie să demonstreze o înțelegere matură a modului în care oamenii interacționează în situații sociale.

În timp ce copilul răspunde la întrebări, psihologul va observa și alte aspecte ale comportamentului său:
– Obsesia pentru detalii: dacă copilul se pierde în detalii minore și pierde din vedere imaginea de ansamblu.
– Latența de răspuns: cât timp îi ia copilului să gândească și să răspundă la întrebări.
– Exprimarea verbală: cât de bine poate copilul să-și exprime gândurile în cuvinte.
– Probleme de articulare: dacă copilul are dificultăți în a pronunța cuvintele corect.
– Inatenția: dacă copilul pare să nu fie atent sau să se distragă ușor.
– Modul în care copilul va răspunde la conceptele sociale prezentate: cum abordează și înțelege normele și regulile sociale.
– Frustrarea: cum gestionează copilul sentimentele de frustrare dacă întâmpină dificultăți în a răspunde la întrebări.

Aceste observații ajută la formarea unui profil detaliat al abilităților sociale și verbale ale copilului dumneavoastră și pot indica domenii în care ar putea beneficia de îndrumare suplimentară sau de sprijin pentru a-și dezvolta și mai mult aceste competențe importante.

 

Subtestul Informații din cadrul evaluării WISC-IV este un indicator al cunoștințelor generale acumulate de copilul dumneavoastră până în prezent. În acest subtest, copilului i se pun întrebări despre o varietate de subiecte pe care este probabil să le fi întâlnit la școală sau în experiențele de zi cu zi, cum ar fi întrebări despre știință, geografie, istorie sau cultură populară.

Scopul acestui subtest este de a evalua câteva aspecte cheie:
1. Abilitatea de a achiziționa cunoștințe: cât de eficient poate copilul să învețe informații noi.
2. Memoria de lungă durată: capacitatea copilului de a reține informațiile pe care le-a învățat.
3. Abilitatea de a reactualiza cunoștințe: cât de bine poate copilul să-și amintească și să folosească informațiile când este întrebat.
4. Inteligența cristalizată: suma cunoștințelor pe care copilul le-a acumulat în timp și capacitatea de a le folosi eficient.
5. Percepția auditivă: abilitatea copilului de a auzi și de a procesa informațiile auditive.
6. Înțelegerea: capacitatea copilului de a înțelege întrebările care i se pun.
7. Limbajul expresiv: abilitatea copilului de a exprima răspunsurile în mod clar și corect.

În timpul subtestului, psihologul va observa și comportamentul copilului, inclusiv:
– Anxietatea: dacă copilul pare să fie nervos sau stresat de întrebări.
– Motivația scăzută: dacă copilul pare să nu fie interesat sau angajat în sarcină.
– Dificultățile de reactualizare a informațiilor: dacă copilul are probleme în a-și aminti informații pe care ar trebui să le cunoască.
– Obsesivitatea: dacă copilul pare prea preocupat de a găsi răspunsul perfect sau se blochează pe detalii.
– Timpul de răspuns: cât timp îi ia copilului să răspundă la întrebări.

Aceste observații pot ajuta la identificarea punctelor forte și a zonelor în care copilul dumneavoastră ar putea avea nevoie de sprijin suplimentar, cum ar fi învățarea tehnicilor de memorare sau dezvoltarea abilităților de înțelegere și exprimare. Aceste informații pot fi valoroase pentru a ghida intervențiile educaționale și pentru a asigura că copilul dumneavoastră are oportunitățile de care are nevoie pentru a-și dezvolta la maxim potențialul.

Subtestul Raționament Verbal, parte a evaluărilor psihologice, este o modalitate prin care psihologii pot evalua capacitatea copilului dumneavoastră de a gândi logic și de a folosi limbajul pentru a rezolva probleme. În acest subtest, copilului i se prezintă o serie de ghicitori sau probleme care necesită folosirea raționamentului pentru a găsi soluții.

Aceste ghicitori nu sunt doar jocuri de cuvinte; ele sunt menite să măsoare o serie de abilități cognitive importante:
1. Înțelegerea verbală: Capacitatea copilului de a înțelege și procesa informații prezentate prin cuvinte.
2. Abilitatea de a judeca analogic: Capacitatea de a face conexiuni între diferite concepte sau obiecte pe baza asemănărilor lor.
3. Generalizarea: Abilitatea de a lua informații specifice și de a le aplica la o categorie mai largă.
4. Abstractizarea verbală: Capacitatea copilului de a trece de la detalii la concepte mai generale și de a forma categorii logice sau reguli.
5. Cunoștințele în domeniu: Cât de multe informații a acumulat copilul despre diverse subiecte și cum le poate utiliza pentru a rezolva probleme.
6. Abilitatea de a integra și sintetiza informații: Capacitatea de a combina diferite bucăți de informații pentru a ajunge la o concluzie sau o soluție.
7. Generarea de concepte alternative: Capacitatea de a gândi creativ și de a veni cu soluții noi sau diferite.

În timpul subtestului, psihologul va observa și comportamentul copilului, inclusiv:
– Dificultăți de auz: Dacă copilul pare să aibă probleme în a auzi sau înțelege întrebările.
– Inatenție: Dacă copilul este ușor distras sau pare să nu se concentreze pe sarcină.
– Viteza de lucru: Cât de rapid poate copilul să gândească și să răspundă la întrebări.
– Stilul de răspuns: Dacă răspunsurile sunt bine gândite sau dacă copilul răspunde la întâmplare.
– Impulsivitate: Dacă copilul răspunde rapid fără să se gândească suficient la întrebare.
– Toleranța la frustrare: Cum reacționează copilul atunci când se confruntă cu dificultăți sau când nu poate găsi imediat răspunsul.

Aceste observații pot oferi informații valoroase despre modul în care copilul dumneavoastră gândește și procesează informațiile, și pot indica zonele în care ar putea avea nevoie de îndrumare sau sprijin suplimentar pentru a-și îmbunătăți abilitățile de raționament verbal.

 

Indicele Înțelegerii Verbale din cadrul WISC-IV este compus din subteste care evaluează abilitățile lingvistice și verbale ale unui copil. Acest indice poate oferi informații utile în diagnosticarea sau înțelegerea unei varietăți de condiții și tulburări, printre care:
1. Tulburări de învățare specifice: Dificultăți în înțelegerea sau utilizarea cuvintelor, dificultăți în citire sau scriere, sau probleme cu învățarea bazată pe limbaj.
2. Tulburări din spectrul autismului (TSA): Probleme cu comunicarea verbală, dificultăți în înțelegerea normelor sociale sau probleme cu utilizarea limbajului în mod adecvat în contexte sociale.
3. Tulburări de dezvoltare a limbajului: Dificultăți în dezvoltarea vocabularului, formarea propozițiilor și structura gramaticală, sau probleme cu înțelegerea instrucțiunilor sau a întrebărilor.
4. Dizabilități intelectuale: Dificultăți în dezvoltarea abilităților de limbaj și comunicare la nivelul așteptat pentru vârsta copilului.
5. Tulburări de comunicare: Probleme cu pronunția, fluideitatea, sau cu utilizarea limbajului pentru a exprima idei.
6. Tulburări de procesare auditivă: Probleme cu interpretarea sunetelor limbajului, ceea ce poate afecta înțelegerea verbală.
7. Tulburări emoționale sau comportamentale: Anxietate sau alte tulburări emoționale care pot interfera cu abilitatea copilului de a se concentra și de a răspunde la întrebările verbale.
8. Leziuni cerebrale sau tulburări neurologice: Diverse condiții medicale care pot afecta limbajul și funcțiile cognitive asociate.

Rezultatele la subtestele din Indicele Înțelegerii Verbale pot ajuta la identificarea punctelor forte și a zonelor de dificultate legate de abilitățile verbale ale copilului. Aceste informații pot fi folosite pentru a ghida intervențiile educaționale și terapeutice, pentru a ajuta copilul să-și îmbunătățească abilitățile de limbaj și pentru a se asigura că primește suportul adecvat în contextul școlar și acasă.

Psih. Mădălina Simion

Psiholog clinician; neuropsiholog la Centrul de excelență MindCare din MedLife

S-a specializat in evaluarea complexa psihologica si neuropsihologica a copiilor, adolescentilor si adultilor cu afectiuni medicale (ADHD, anxietate, intarzieri in dezvoltare, tulburari genetice, tumori cerebrale, epilepsie, hidrocefalie, traumatisme cranio-cerebrale, etc) in vederea psihodiagnosticului.

A urmat o formare de 450 de ore teoretice si 500 de ore de practica in neuropsihologie clinica (Máster en Neuropsicología Clínica, Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP), acreditat de Consiliul General de Psihologie din Spania pentru specializarea in neuropsihologie clinica, program ce indeplineste ghidurile internationale de instruire ale Conferintei din Huston pentru acreditarea de psiholog expert in neuropsihologie clinica in Spania.

Interese profesionale: mapare corticala intraoperatorie, fMRI, functionare executiva

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Website pentru promovarea neuropsihologiei

PSIHOLOGIE CLINICA | NEUROPSIHOLOGIE © 2015 - 2021